bg

Izrada Plana preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja virusa COVID-19 - kontaktirajte nas

TEHNIČKA ZAŠTITA

Sistemi tehničke zaštite (CCTV, Alarm, Kontrola pristupa, Sistemi dojave požara) predstavljaju efikasan način zaštite lica, imovine i poslovanja od svih subverzivnih delovanja, krađe, upada izloupotreba, ali se mogu veoma kvalitetno upotrebiti u cilju prikupljanjai analizeključnih informacija o Vašem poslovanju, što je veoma značajno za donošenje ispravnih strateških odluka.

Max Protect d.o.o. Vam nudi: integrisana bezbednosna rešenja koja podrazumevaju upotrebu tehničkih sistema zaštite na jedinstvenoj softverskoj platformi, gde je akcenat na naprednom sistemu video nadzora, prilagođenog specifičnim zahtevima i budžetu klijenata.

Posedujemo najbolje tehnologije dostupne u domenu CCTV-a i ostalih IP umreženih sistema, a naš stručni tim pruža kontinuiranu tehničku podršku korisnicima usluga u izradi planova i projekata tehničke zaštite, servisiranju i održavanju, kao i implementaciji definisanih rešenja poštujući najviše bezbednosne standarde.

tehnicka_zastita

Max Protect D.O.O.

Bulevar Maršala Tolbuhina 38,

(+381) 063 86-55-805

(+381) 011 4422477

office@maxprotect.rs

MaxProtect

© 2014 - 2021