bg

Izrada Plana preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja virusa COVID-19 - kontaktirajte nas

ALARMNI MONITORING

Kao efikasno sredstvo zaštite koristimo protiv provalni alarmni sistem, koji se instalira na objektima naših klijenata.
Dojava o provali ili narušavanju štićene zone stiže u jedan od naših monitoring centara koji su aktivni od 00 – 24 h gde se po prijemu vanrednog dogđaja proverava situacija i na lice mesta šalje mobilna patrola. U našem sastavu deluju patrolni timovi koji su u konstantnoj komunikaciji sa monitoring centrom i predstavljaju jedan od najboljih vidova odgovora na potencijalne pretnje po sigurnost imovine i poslovanja korisnika naših usluga.

Max Protect poseduje 3 savremeno opremljena kontrolno – operativna centra u:

- Beogradu
- Novom Sadu
- Nišu

Iz kontrolnih centara se kontinuirano pruža kompletna usluga nadzora u Republici Srbiji ali i regionu, sprovođenjem aktivnosti video nadzora, praćenja alarmnih događaja i kontrole bezbednosti u objektima, o čemu se vodi evidencija i obaveštava menadžment naših klijenta.

Mobilne patrole vrše i periodične kontrolne obilaske štićenih objekata u cilju podizanja nivoa bezbednosti i prevencije mogućih štetnih događaja. Našipatrolni timovi raspolažu profesionalnom opremom, komunikacionim sistemima poslednje generacije i voznim parkom sa više od 30 specijalizovanih automobila.

alarm

Max Protect D.O.O.

Bulevar Maršala Tolbuhina 38,

(+381) 063 86-55-805

(+381) 011 4422477

office@maxprotect.rs

MaxProtect

© 2014 - 2021