bg

Izrada Plana preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja virusa COVID-19 - kontaktirajte nas

O NAMA


Max Protect d.o.o. je iskusna, dinamična, visoko specijalizovana kompanija za pružanje usluga obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, osnovana od strane istinskih profesionalaca kojima je zaštita ljudi i njihovih vrednosti primarni životni poziv. Preduslov našeg kvaliteta i uspešnosti bazira se na obrazovanim i obučenim kadrovima, koji poseduju stručna i teorijska znanja neophodna za iznalaženje i implementaciju profesionalnih rešenja za sve bezbednosne izazove koji nas okružuju.

Nastali smo kao odgovor narastajućim tržišnim zahtevima, za projektovanjem i instalacijom kvalitetnih sistema obezbeđenja i zaštite i potrebama da se isti sistemi usaglase sa novom zakonskom regulativom i visokim standardima korporativne bezbednosti. Znanjem i predanim radom izgradili smo Max Protect kao uigran i kompaktan tim utemeljen na savremenim principima menadžmenta bezbednosti i naša poslovna ponuda, koja sadrži celu paletu bezbednosnih usluga na jednom mestu, postala je jedinstvena na tržištu Srbije i regiona.  Mi razvijamo i implementiramo, nove napredne ideje u bezbednosnu praksu sa namerom da svojim poslovnim partnerima ponudimo najkvalitetnija rešenja za zaštitu njihove imovine i interesa.

Imamo kvalitetnu saradnju sa državnim stručnim službama, instutucijama, fakultetima i strukovnim udruženjima i asocijacijama kojima je bezbednost matična delatnost. U svojim aktivnostima angažujemo isključivo bezbednosno proverene i licencirane službenike obezbeđenja, security menadžere i stručne saradnike, koji poslovnu etiku, odgovornost i stručnost stavljaju na prvo mesto. Politika preduzeća Max Protect-a ogleda se u težnji da kroz edukaciju i kontinuirano usavršavanje svih svojih zaposlenih u domenu savremenih bezbednosnih trendova, stalno pomeramo granice svojih mogućnosti i podižemo kvalitet usluga na zadovoljstvo naših klijenata koji su osnovno merilo našeg uspeha.

NAŠA MISIJA

Primarni motiv u kome se ogleda naša posebnost je transparentna i energična promocija savremenih trendova u oblasti bezbednosti u kojoj je akcenat stavljen na kvalitetnu organizaciju i timski rad kao i na visok nivo analitičnosti i profesionalnosti u rešavanju aktuelne bezbednosne problematike.

Tendencije u osvajanju regionalnih tržišta zahtevaju i paralelnu izgradnju bezbednosno-zaštitne strukture od koje se očekuje da anlizira poslovno okruženje, identifikuje faktore rizika po imovinu i vitalne vrednosti kompanije, proaktivno deluje na izvore ugrožavanja bezbednosti i stvara sigurnu radnu sredinu koja je prvi preduslov uspešnog i kontinuiranog poslovanja.

Stoga je saradnja sa nama, vaš siguran korak u budućnost.

VIZIJA

Želimo postati lider na tržištu privatne bezbednosti u Srbiji, kvalitetnim i profesionalnim pristupom svim zahtevima na polju bezbednosti i zaštite. Naša misija je da upravljamo rizikom i premašimo očekivanja naših klijenata, da radimo na stvaranju bezbednijih i boljih uslova rada preduzeća koje štitimo, što za krajnji rezultat ima bolji tržišni položaj i povećanje profita.


ZAŠTO SMO ISPRED KONKURENCIJE?

  Komuniciramo sa partnerom na otvoren i pošten način.

  Poslovna diskrecija je zagarantovana, a metodologija našeg rada transparentna.

  Prihvatamo odgovornost za sve radnje koje obavljamo.

  Podstičemo napredak svih kompanija sa kojima ostvarujemo saradnju.

  Zalažemo se za najviše standarde profesionalnosti u pružanju usluga obezbeđenja.

  Razvijamo i implementiramo nove ideje, radi poboljšanja bezbednosti i poslovnih procesa.

  Nudimo kreativna i fleksibilna sigurnosna rešenja za naše klijente.

  Održavamo kvalitet stalnim ulaganjem u znanje i tehnička dostignuća u sferi bezbednosti.

  Postavljamo efikasan bezbednosni sistem i vršimo konstantnu proveru njegove uspešnosti.

  Dajemo podršku i podstičemo partnere da prepoznaju sopstvene bezbednosne potrebe.

LICENCE:

Max Protect D.O.O.

Bulevar Maršala Tolbuhina 38,

(+381) 063 86-55-805

(+381) 011 4422477

office@maxprotect.rs

MaxProtect

© 2014 - 2021